top of page

Suaja maanagïerte

LogoSUAJA-svart.gif

Suaja maanagïerte er en samisk barnehage med særskilt vektlegging av det sørsamiske språket og den sørsamiske kulturen. Barnehagen er organisert som en enhet sammen med Åarjel-saemiej skuvle og internat, med de muligheter det innebærer.


Suaja maanagïertes formål

Formålet er å styrke og utvikle samisk språk og kultur, og styrke barnas identitet ved å gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter gjennom aktivt bruk av det samiske språket, og ved å bli fortrolig med samisk kultur, levesett og tradisjon i samarbeid og nær forståelse med hjemmet.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

Pedagogikk og lek

Barnehager for samiske barn i samiske distrikt skal være en integrert del av det samiske samfunn og synliggjøre mangfoldet, frodigheten og variasjonene i det samiske samfunnet. Sentrale elementer fra samisk barneoppdragelse bør ivaretas i både arbeidsmåter og i hverdagslivet.

Barnehagens tilbud må organiseres slik at barna tas med i ulike prosesser og får delta i kulturell og sosial virksomhet. I samiske samfunn var det tidligere naturlig at barna deltok i de voksnes aktiviteter. Gjennom leken tilegner barnet seg ferdigheter og kunnskap som har stor betydning i sosialiseringsprosessen. Det er derfor viktig at samiske barn får mulighet til å bruke samiske leker og får opplevelser som kan inspirere til lek. Når barnet deltar i arbeidsrelaterte aktiviteter gir dette impulser til barnas lek.

 

Noen eksempler på aktiviteter i vår barnehage:

 • Delta på slakting, reinskilling, flytting og kalvmerking så langt det lar seg gjøre

 • Elgjakt

 • Fangst; være med å sette opp rypesnarer eller mårfelle

 • Delta på isfiske

 • Finne mat- og medisinplanter

 • Bær- og sopplukking

 • Joik og samisk musikk

 • Formidling av fortellerkunst og muntlig fortellertradisjon

 • Familien og møter med eldre generasjoner

 • Utflukter med måltid ute

 • Matlaging og samiske mattradisjoner

 • Være med å sette opp og bruke låavht-gåetie (lavvo)

IMG_0039 (2).JPG
file2-5.jpeg
IMG_0031.JPG
IMG_0035.JPG
IMG_0032.JPG

 

Lokaler

 

Suaja maanagïerte holder til i underetasjen til Åarjel-saemiej skuvle. Barnehagen har store, lyse og nyoppussede lokaler. Ved at barnehagen disponerer store lokaler, både inne og ute og gymsal gjør at vi får ivaretatt barnas behov for variert lek. Innemiljøet har et samisk preg og utemiljøet har blant annet en låavht-gåetie (lavvo), giedtie (gjerde) som legger til rette for samisk lek. I tillegg har vi nærhet til fine naturområder med fine turmuligheter, som for eksempel Snåsavatnet, skogsområdet ved lysløypa, Saemien Sijte, idrettsplassen og Bergsåsen. Vi har også en fast turplass i skogen.

 

To- og flerspråklighet: Hvorfor er språkstimulering i tidlig alder så viktig?

Alle barn kan tilegne seg flere språk samtidig eller parallelt dersom det legges til rette for det. Det er viktig for barnet at de voksne har positive holdninger til flerspråklighet og de oppmuntrer barnet. En læringssituasjon i barnehagen må støtte barnet aktivt i tilegnelsen av språk i vid forstand. Både ordforråd, kommunikasjon, skriftspråk og kulturelle uttrykk som sang dikt og litteratur er viktige deler av språktilegnelsen. De voksne må språkliggjøre sine handlinger. Dette gjelder for alle språk. Det er en forutsetning at personalet kan samisk. Vårt hovedformål er å hjelpe barna til å bli aktivt flespråklige gjennom daglige aktiviteter og gjennom tema- og sesongpregede aktiviteter. Det er en forutsetning at personalet kan samisk. Vi ønsker å gjøre barna trygge til å bruke det samiske språket slik at de kan bli motivert til å bruke det som en naturlig del av dagliglivet.

DSC_1017.JPG
DSC_1030.JPG
bottom of page